For Resident Our Visitor For Business


Video Gallery

Bayan ng Daet Camarines Norte

Ang bayan ng Daet, Province of Camarines Norte. halinat silayan ninyo ang mga pagbabagong nagaganap sa ating bayan, at muli nating balikan ang mga pook pasyalan at tambayan natin noong mga bata pa tayo. Lubos ang aming pasasalamat sa ating kababayan na si Peter Lee sa pag bigay ng permso sa kanyang video...

Watch the video


Mobile Library Services

O kay gandang pagmasdan batang blankong papel ang isipan. Gabay natin ang kailangan karunungan ay makamtan

#DaetMobileLibraryServices #ROVING #ROAMING #MAYORB2K'sfrontlineprogram

Watch the video