For Resident Our Visitor For Business


JOB & Business Fair June 12, 2017

Kalayaan 2017 Pagbabagong sama-samang balikatin JOB & Business Fair

June 12,2017

Update on Job Vacancies for June 12, 2017 Job and Business Fair

Sa layuning mabigyang kalayaan mula sa kahirapang dulot ng kawalan ng trabaho ang mga mamamayan, isasagawa sa kauna unahang pagkakataon sa lalawigan ng Camarines Norte at sa mismong araw ng kalayaan ang trabaho, Negosyo at Kabuhayan (TNK)Job and Business Fairs ng DOLE Bicol.

Mangyari lamang na magdala ng mga resume ang mga aplikante, maging presentable at ihanda ang sarili para sa posibleng on the spot interview at examination.Comments :